Eiendommer

Linstow har siden etableringen i 1990 vært blant landets mest betydningsfulle eiendomsbesittere og forvaltere.

I dag eier og forvalter selskapet eiendommer i Norge, Baltikum, Portugal og Russland.

Se alle eiendommer

Prosjekter

Gjennom optimal eiendomsutvikling er Linstow en viktig aktør innen byutvikling. Banebrytende prosjekter i Oslo og Riga er med på å forme fremtidens bymiljøer.

Se alle prosjekter