Brubakkveien 16
Brubakkveien 16
Brubakkveien 16
Brubakkveien 16
Brubakkveien 16
Brubakkveien 16

Brubakkveien 16 er en industrieiendom på 24 mål på Grorud i Oslo. Det er kort avstand til Grorud jernbanestasjon og Østre Aker vei. Tomten ligger innenfor "Grorud stasjonsområde", som er utpekt som område for fremtidig by- og knutepunktsutvikling i langsiktige kommunale planer.

Tomten er langsiktig utleid til Bussanlegg AS og benyttes som bussoppstilling og serviceområde for busser. Linstow kjøpte eiendommen i 2012 som en langsiktig eiendomsinvestering og mulig fremtidig utviklingsprosjekt.