Vår miljøerklæring

I mange år har vi gjennom våre kjerneverdier - langsiktig, ansvarlig, handlekraft og teft, jobbet grundig og systematisk med å skape miljøbevisste medarbeidere og å utvikle miljøkvaliteten i våre bygg.  

Et bredt spekter av virkemidler har vært og er tatt i bruk. Vi gjennomfører kompetanseheving av leietakers og eget driftspersonell, gjør energianalyser, investerer i byggene og oppgraderer dem med nye, moderne tekniske installasjoner. I tillegg gjennomfører vi løpende rapporteringer og oppfølging av energi- og vannforbruk i byggene.

I 2006 utarbeidet vi det som stadig er et levende internt rammeverk – ”Energi policy and directive”, og ”Environmental policy an directive” for vårt miljøarbeid. Rammeverket omfatter både våre utviklingsprosjekter og driften av våre egne bygg. 

Vi har utarbeidet helt spesifikke krav både til vår egen adferd og byggene, for å sikre at vi hele tiden har en eiendomsportefølje med best miljøprofil, og til en hver tid miljøbevisste medarbeidere.

Våre utviklingsprosjekter:

  • Våre prosjektledere i alle utviklingsprosjekter skal inneha en miljøansvarlig rolle
  • Miljøkvaliteten i nye bygg skal ivaretas med arkitektur og tekniske installasjoner av høy kvalitet
  • Det skal benyttes fornybar energi hvor det er praktisk mulig
  • Alle nybygg skal klassifiseres minimum i henhold til BREEAM-NOR ”Very Good”, og/eller energimerke B eller tilsvarende
  • Det skal i tillegg gjøres vurdering av lønnsomhet ved å løfte til høyere BREEAM-klasse

Ved drift og utvikling av våre eksisterende bygg har vi fokus på:

  • Miljø og energi
  • Utarbeidelse av miljøplan med tiltak til forbedring 
  • Der hvor det kan gjøres investeringer hvor man oppnår større miljøgevinster, vil våre leietakere inviteres til deltakelse