Ledige lokaler

Eiendomssjef

Vi søker en handlekraftig og selvgående Eiendomssjef som vil få ansvar for vår eiendomsportefølje i Bergen. Som Eiendomssjef blir du primærkontakt for porteføljens leietakere, og vil ha tett og løpende oppfølging av kunder og sentrale leverandører. Sammen med selskapets prosjektavdeling vil du bidra i utviklingsstrategier for eiendommene på kort- og lang sikt, og spille en sentral rolle i å se muligheter for nye prosjekter i Bergen.

Linstow er et selskap i vekst og ser betydelige forretningsmuligheter i dagens marked. Selskapet har stort fokus på miljø i alle ledd av virksomheten.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Utleie og reforhandling i egen portefølje
 • Ha god oversikt over eksisterende kunders virksomhet og behov for lokaler
 • Koordinere og følge opp ombyggingsprosjekter/kundetilpasninger
 • Ansvar for oppfølging av vedlikehold og innkjøp av tjenester
 • Bestiller og organisator lokalt av økonomisk forvaltning og teknisk forvaltning
 • Samarbeide med selskapets Forvaltningsavdeling i oppfølging av kunde/leiemarkedet
 • Samarbeide med selskapets Prosjektavdeling, og bidra til hensiktsmessig videreutvikling av eksisterende eiendomsmasse
 • Identifisere nye/attraktive eiendommer i Bergen

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen relevante fagfelt
 • 5-10 års erfaring fra markedsarbeid innenfor eiendomsrelatert virksomhet
 • Erfaring med kontraktarbeid og forhandlinger, fortrinnsvis innen næringseiendom
 • Fokus på digitalisering, innovasjon og ny teknologi
 • Erfaring/kjennskap til reguleringsplaner opp mot det offentlige er en fordel
 • Praktisk erfaring er en fordel, herunder oppfølging med kalkyler/mindre anbudsprosesser

Vi ser etter deg som:

 • Er kundeorientert og kommersielt anlagt
 • Er en lagspiller, og som kommuniserer godt med ulike mennesker
 • Ser muligheter i det korte bildet, men samtidig evner å tenke langsiktig strategisk
 • Er kreativ og nysgjerrig
 • Har god oversikt over eiendomsmarkedet i Bergen

Vi kan blant annet tilby:

 • En spennende og viktig jobb, med faglige utfordringer, i et av Norges ledende eiendomsselskap
 • En sentral rolle i Linstows satsning i Bergen
 • Stor frihet til å påvirke egen arbeidsdag
 • Konkurransedyktige betingelser, med gode personalforsikringer- og pensjonsordninger

Ved spørsmål kontakt en av våre rådgivere hos Headvisor; Bjørn Horne (91161390) eller Janne Siri Horne (90721164). Kortfattet søknad med CV sendes snarest og innen 18. november. Alle spørsmål til våre rådgivere blir behandlet fortrolig inntil annet er avtalt.