Historien om Linstow

Nydalen

Selskapet, slik det fremstår i dag, er et resultat av en fusjon mellom Linstow Eiendom AS og Nydalens Compagnie ASA.

Nydalens Compagnie var opprinnelig et norsk tekstilindustriselskap som ble grunnlagt i 1845. Selve navnet ble tatt i bruk i 1867 da selskapet ble omdannet til aksjeselskap. I 1879 hadde selskapet 1.000 ansatte, blant dem 700 kvinner. I 1895 og frem til annen verdenskrig var Nydalens Compagnie Norges største tekstilfabrikk. Da tekstilvirksomheten ble lagt ned i 1963 var Nydalens Compagnie blitt et rent eiendomsselskap.

Byggesteinene

Linstow ble opprettet i 1990 for å bidra til å løse problemengasjementene Sparebanken NOR hadde overtatt i kjølvannet av de mange konkurser og misligholdte lån som et resultat av finanskrisen på slutten av åttitallet.

1993 ble det store vendepunktet for Linstow. Sparebanken NOR besluttet å utnytte den daværende markedssituasjon og den kompetansen som var bygget opp i Linstow, og besluttet å satse på eiendom som et strategisk forretningsområde. Gjennom aktive kjøp ble porteføljen tilført flere attraktive eiendommer, slik at selskapet nå fremsto som solid, med en balansert eiendomsportefølje. Det største prosjektet i denne fasen var Ibsenkvartalet som ble kjøpt fra Kreditkassen. I tillegg hadde selskapet omfattende forvaltningsoppgaver for Sparebanken NOR, og fremsto som en betydelig eiendomsaktør i det norske markedet.
Selskapets portefølje, kombinert med en solid kapital- og kompetansebase samt en langsiktig strategi, dannet et godt grunnlag for Linstows videre utvikling.

Radisson Sonya Hotel St. Petersburg
Origo

Satsning i Baltikum

Linstow startet sin satsning i Baltikum i 1997 med oppkjøp og utvikling av de tidligere Sovjeteide Intourist hotellene Latvija i Riga og Lietuva i Vilnius. Samme år innledet Linstow AS et samarbeid med SIA Varner Hakon Invest om kjøp- og utvikling av kjøpesentre i sentrale områder i og rundt Riga. Linstows eierandel var 50 % og kjøpesentervirksomheten var i gang.

Det første senteret selskapet kjøpte hadde en miks av lokale og norske butikker. Dette ble en suksess og selskapet kjøpte opp flere sentralt beliggende sentre de nærmeste årene. I 2004 trakk SIA Varner Hakon Invest seg ut. Linstow overtok alle aksjene i kjøpesenterselskapet og etablerte en egen kjøpesenterorganisasjon med kontor i Riga, Linstow Center Management SIA (LCM). I dag eier og forvalter LCM tre kjøpesentre, to i Riga sentrum og et i Tallinn. I tillegg forvalter LCM ytterligere tre kjøpesentre i Riga som tidligere ble kjøpt og utviklet av Linstow, men senere solgt ut av selskapet.

Allerede få år etter satsningen i Baltikum i 1997 hadde Linstow etablert seg som en betydelig aktør innen hotell og shoppingsegmentet i de tre Baltiske stater. I dag fremstår Linstow som en av de ledende eiendomsaktørene i regionen, hvor vi fremdeles har store deler av våre eiendomsverdier.

Radisson Blu Hotel Olümpia

Navn og tyngde

I 1998 da selskapet fortsatt var børsnotert, fusjonerte Linstow med eiendomsselskapet Aker Brygge I ASA, og ble således en større eier av Oslos mest profilerte området - Aker Brygge. Eiendommene her ble renovert og videreutviklet før de i 2006 ble solgt til det nyopprettede eiendomsselskapet; Norwegian Property.

Awilhelmsen kom inn på eiersiden i det børsnoterte selskapet Nydalens Compagnie gjennom oppkjøpet av Investa i 1993. I februar 1998 ble fusjonen mellom Linstow og Nydalens Compagnie gjennomført. Etter fusjonen var Linstow Eiendom ASA Norges nest største børsnoterte eiendomsselskap. I juli 1999 ble selskapet tatt av børs, og har siden den gang vært et heleid datterselskap i Awilhelmsen konsernet.

Navnet ble senere endret til Linstow AS.

Radisson Blu Hotel Lietuva