Linstow opererer innenfor følgende segmenter

Byutvikling

Engasjement i byutviklingsprosjekter står sentralt i Linstows strategi. Selskapet har opparbeidet seg en posisjon som en viktig aktør innen byutvikling i store byer i Norge og i utlandet. Som en ledende eiendomsutvikler i den baltiske regionen, har selskapets utviklings- ombyggingsprosjekter i Rigas gamleby gitt utfordringer knyttet til bevaring av kulturelle, arkitektoniske og miljømessige kvaliteter. Også i Norge har selskapet tung erfaring med ombygging og rehabilitering av bevaringsverdige eiendommer.

Linstows portefølje i Oslo har bestått av sentrale og representative eiendommer, som forplikter til eiendomsutvikling på en optimal måte, med tanke på byplanlegging og tekniske– funksjonelle- og estetiske aspekter.

I Bjørvika har Linstow hatt en sentral rolle i det som er Norges største byutviklingsprosjekt i nyere tid. Utviklingen av Barcode har vekket internasjonal oppmerksomhet og vunnet flere priser. Utbyggingen av området mellom Barcode og fjorden har nå startet. Utviklingen av Bjørvika er et uttrykk for moderne bykultur og state-of-the-art byggverk og konstruksjon med fokus på miljøvennlige løsninger. Bjørvika representerer et av Linstows største og mest utfordrende engasjementer så langt, og vi utøver i dag et aktivt eierskap gjennom utviklingsselskapet Oslo S Utvikling AS (OSU). Prosjektet gir en unik mulighet til å frembringe verdier for byen, så vel som for eierne. Linstow eier i dag 1/3 av selskapet, og øvrige eiere er Entra og Bane NOR Eiendom.

For ytterligere informasjon, vennligst besøk:
www.osu.no, www.bjorvikautvikling.no

Bjørvika

Shopping

Linstow er en ledende utvikler og operatør av kjøpesentre i Baltikum med 20 års erfaring. Sentrene, som er utviklet av Linstow inkluderer Origo og Galerija Centrs i Riga, Ülemiste i Tallinn samt Alfa, Mols og Dole i Riga som ble solgt i 2006, men forvaltes fortsatt av Linstow.

Sentrene drives i dag av datterselskapet Linstow Center Management, som har hovedkontor i Riga. Totalt forvalter selskapet over 327.000 kvm.

Galerija Centrs i Riga vant i 2009 "Design and Development Awards" i The International Council of Shopping Centers Inc (ICSC). Senteret hadde da gjennomgått en større ombygging og utvidelse.

Linstow utvidet kjøpesenteret Ülemiste i Tallinn med 55.000 kvm og 15.000 kvm parkering. Senteret er nå på totalt 100.000 kvm inkludert parkering, og er det første BREAM-sertifiserte kjøpesenter i Baltikum.

Kjøpesenteret vant i 2016 prisen for beste europeiske kjøpesenterutvidelse. 

For ytterligere informasjon, vennligst besøk:
www.linstow.lv

Galerija Centrs, Riga

Kontor

Linstow har utviklet og oppført flere kontorbygg i og rundt Oslo sentrum og i Osloregionen. Eksempler på dette er: 

  • Ibsenkvartalet. Et kontorbygg på 33.000 kvm, oppført i 1996 som ble tildelt flere utmerkelser: Sundts premie (1996), Statens Byggeskikkpris (1997) og Anton C. Houens Fonds diplom (2000).
  • Smedstaddammen. 3 bygg på til sammen 28.000 kvm med tilknyttet parkanlegg med dam.
  • Stortingsgata 6. 6.200 kvm, ombygging av gamle Flaggfabrikken og et nybygg for Fokus Bank/ Danske Bank med beliggenhet i hjertet av Oslo sentrum.

Linstow sto for oppføring av første bygg i Bjørvika, Oslo Atrium på 30.000 kvm, som er hovedkontor for Ernst & Young og Avinor. Linstow eier 1/3 av Oslo S Utvikling AS som er en sentral aktør i utviklingen av Bjørvika. Oslo S Utvikling AS er ansvarlig for utviklingen av Barcode, hvor det er bygget nærmere 200.000 kvadratmeter bolig- og næringsareal, som utgjør 10.000 arbeidsplasser og 400 boliger. Oslo S Utvikling AS har, i tillegg store områder på sørsiden av Dronning Eufemias gate og i Bispevika som er under utvikling. Her inngår blant annet næringsbygget Eufemia, som inneholder ca. 20.000 kvm kontorer.

 

 

Stortingsgaten 6, Oslo

Hotell

Linstow startet sin satsing i den baltiske hotellbransjen i 1997, da de tidligere Intourist hotellene, Hotel Latvija i Riga og Hotel Lietuva i Vilnius ble ervervet og senere totalrenovert. I år 2000 ble Reval Hotelli Group kjøpt opp, inkludert Hotel Olympia i Tallinn. Virksomheten ble gradvis utvidet med nye hoteller, og i dag eier Linstow syv hoteller i de tre baltiske landene, samt hotell Sonya i St. Petersburg.

I 2010 inngikk Linstow en langsiktig avtale med Rezidor Hotel Group om driften av selskapets hoteller, med til sammen 2.199 rom i Estland, Latvia, Litauen og Russland. Hotellene ble i den forbindelse rebrandet til Radisson BLU og Park Inn by Radisson.

Vårt fokus har vært å utvikle attraktive mellomklassehoteller. Frem til avtale om drift med Rezidor i 2010, ble hotellene drevet av vårt datterselskap Reval, som i løpet av denne tiden utviklet seg til å bli den ledende hotellkjeden i Østersjø-regionen.

I 2016 kjøpte Linstow et hotell under utvikling i Bergen Business Park ved Bergen Lufthavn Flesland. Hotellet ble ferdigstilt og overlevert til operatøren Nordic Choice Hotels 28. februar 2017, og åpnet offisielt 26. april, som Comfort Hotel Bergen Airport.

For ytterligere informasjon, vennligst besøk:

www.radissonblu.com og www.parkinn.com

www.nordicchoicehotels.no

Radisson Blu Hotel Elizabete, Latvia

Helse

Linstow eier i dag Romerike Helsebygg og er største aksjonær i Helsehusene i Fredrikstad. Dette er kombinerte helsebygg der helsetjenester fra kommune, fylke, spesialisthelsetjeneste og private helseaktører samlokaliseres. Kombinerte helsehus danner et naturlig helseknutepunkt i sin region. Linstow eier også 50 % av Sjøparken Helse AS i Stavern. Sjøparken er et større tomteområde nord i Stavern by der vi planlegger et helhetlig helseprosjekt som en integrert del av bydelsutviklingen. Linstow samarbeider med offentlige-, private- og ideelle organisasjoner for å utvikle de beste prosjektene. Vi har mange års driftserfaring fra helsehus og jobber med nye prosjekter der eiendom blir spesialtilpasset fremtidens helsetjenester.

romerikehelsebygg.no - www.helsehusetifredrikstad.no

Romerike Helsebygg

Boliger

Linstow har lang erfaring med utvikling av boligprosjekter i Norge. Linstow fullførte i 2008 boligprosjektet Quadraturen i sentrum av Oslo. Ombyggingen innebar en full konvertering av det gamle spektakulære hovedpostkontoret i Oslo, fra store ineffektive kontorer til 211 spennende og urbane leiligheter. I tillegg ble det etablert butikker, restauranter og kontorer i de nederste etasjene. Prosjektet anses som en viktig start på revitalisering av Kvadraturen som boligområde, og ble nominert til Cityprisen i 2009. Oslo kommune har trukket frem prosjektet som et godt eksempel på et boligprosjekt med god arkitektonisk, bruksmessig og estetisk kvalitet.

I 2002 oppførte Linstow boligprosjektet Jægers Brygge i Breiviken nord for Bergen sentrum. Prosjektet bestod av 74 leiligheter fordelt på 4 punkthus. Leilighetene hadde høy standard, samt egen brygge og garasjeanlegg. Jægers Brygge ble tildelt Bergen kommunes byggeskikkpris samt Betongelementprisen i 2002.

Gjennom sitt eierskap i Oslo S Utvikling AS, er Linstow en sentral aktør i utviklingen av boliger i Bjørvika. 

Oslo S Utvikling AS står for utviklingen av ca 1500 boliger i Bispevika Nord og Syd.

I Barcode er det bygget ca. 400 boliger som er ferdigstilt.

For ytterligere informasjon, vennligst besøk:

www.osu.no  

Linstow har to mindre boligprosjekter under utvikling: På Skøyen i Oslo, og i Storetveitåsen i Bergen.

Storetveitåsen planlegges bygget ut med 14 leiligheter i størrelsesorden 85 - 120 kvm, med estimert oppstart høsten 2017.

Boligprosjektet på Skøyen er beliggende i Gustav Vigelands vei inntil den Engelske Park, og består av 7 store leiligheter mellom 130 og 200 kvm. Prosjektet ferdigstilles andre kvartal 2019.

For ytterligere informasjon vennligst gå inn på:

www.gv24.no

 

 

 

Quadraturen i sentrum av Oslo

Feriekompleks

Linstow har utviklet feriekomplekset Dunas Douradas på Algarvekysten i Portugal. Dunas Douradas er et fritidsboliganlegg som ligger i det mest attraktive området av den vakre Algarvekysten. Linstow overtok anlegget i 1998 og videreutviklet det slik at det samlet bestod av ca. 230 enheter, fordelt på villaer og leiligheter samt servicebygg og fritidsfasiliteter (svømmebasseng, tennisbaner etc). Boenhetene ble solgt til det internasjonale privatmarkedet etter hvert som de ble ferdigstilt. 

I 2008 ble anlegget ytterligere utvidet med en 5-stjerners Beach Club bestående av 142 leiligheter og 8 villaer. Anlegget ligger kun et steinkast fra en av Algarves flotteste strender. Som en del av utviklingen ble det bygget et servicekompleks med restaurant, barer, resepsjon, SPA og svømmebasseng. Boenhetene ble etter ferdigstillelse solgt i det internasjonale privatmarkedet.

Turistanlegget drives av Linstow gjennom selskapet Dunas Douradas Beach Club som også står for utleie av boenhetene til feriegjester fra hele Europa.

Dunas Douradas har mottatt en rekke prisen og utmerkelser, sist for "Luxury Villa Resort 2016 og Portugal's Leading Villa Resort 2016.

For ytterligere informasjon, vennligst besøk: 

www.ddbc.pt

Dunas Douradas, Portugal

Parkering

I Norge eier Linstow tre parkeringshus i Oslo sentrum og ett parkeringshus i Lillestrøm. Disse utgjør totalt 1.452 parkeringsplasser; Galleriet Vest Parkering, Galleriet Øst Parkering, Grønland Torg Parkering drives av Europark AS, samt Romerike Helsebygg P-hus som drives av Q-Park.
Utenfor Norge eier Linstow parkeringshuset Jacobs Arcade i Riga.

Linstow har 50 % eierskap i Baltic Park AS sammen med Indigo Invest AS. Baltic Park AS er driver av parkeringsanlegg i Estland og Latvia gjennom sine selskaper Europark Estonia og Europark Latvia.
Baltic Park AS er den største private parkeringsoperatøren i Riga og i Tallinn.

For mer informasjon, vennligst besøk:

www.europark.ee - www.europark.lv

Jacobs Arcade, Riga

Forvaltning

Eiendom under økonomisk- og teknisk forvaltning av Linstow utgjør ca. 88.700 kvm. Linstow har lang erfaring med forvaltning av alle områder innen næringseiendom; kontor, helse, shopping/retail, logistikk, hotell og parkering.

Økonomisk forvaltning har fokus på leietakere, kostnadseffektivitet og maksimering av avkastning for eier. Det innebærer regnskapsførsel med utfakturering av husleie, betalingsoppfølging, årsoppgjør og ligningspapirer. Linstow har erfaring med rapportering til Livselskaper, børsnoterte eiendomsselskaper og privateide eiendomsselskaper.

Nye moderne bygg med høy teknisk kvalitet krever riktig kompetanse i den tekniske driften. Internkontroll, helse, miljø og sikkerhet er høyt prioritert. Energikostnader er stadig økende og det er stort fokus på energiforbruk. Linstow har systemer og rutiner for energiovervåkning og erfaring i iverksettelse av energibesparende tiltak.

Vår avdeling for teknisk forvaltning utarbeider vedlikeholdsplaner og forslag til tiltak for å ta vare på verdiene i eiendommene. Vi leder og gjennomfører leietakertilpasninger og vedlikeholdsprosjekter etter oppdragsgivers ønske.

Vi forestår utleie av ledige lokaler og reforhandling/ fornyelse av eksisterende leieforhold for oppdragsgiver. 

Forvaltning og drift av Linstows eiendommer i Baltikum er håndtert av Linstow Center Management og Rezidor Hotel Group.

Comfort Hotel Bergen Airport