Oslo S. Utvikling AS (OSU)
Oslo S. Utvikling AS (OSU)
Oslo S. Utvikling AS (OSU)
Oslo S. Utvikling AS (OSU)
Oslo S. Utvikling AS (OSU)
Oslo S. Utvikling AS (OSU)
Oslo S. Utvikling AS (OSU)
Oslo S. Utvikling AS (OSU)
Oslo S. Utvikling AS (OSU)
Oslo S. Utvikling AS (OSU)

Fakta : Oslo S. Utvikling AS (OSU)

Størrelse 350.000 kvm
Link http://www.osu.no

Bjørvika er et av de største byutviklingsprosjektene i Norge noensinne.

Den nye bydelen i Oslo ligger i Bjørvika-Bispevika, og vil utgjøre det største byutviklingsprosjektet i moderne tid i Norge. Oslo S Utvikling AS (OSU) vil være ansvarlig for utvikling av ca. 1/3 av området, mens de øvrige områder utvikles av HAV Eiendom. OSU er eiet av Linstow AS, Entra Eiendom AS, og Bane NOR Eiendom AS med 1/3 hver.

"Visjonen om at Bjørvika som porten til Norges hovedstad skal fremstå som et uttrykk for moderne norsk bykultur og identitet i byggekunst, teknologi og bærekraftig byutvikling. Den nye bydelen skal være til glede og stolthet for hele Oslos befolkning, og bevisst bidra til å beskrive byens historiske utvikling fra opprinnelsen til det 21. århundre." Reguleringsplanen for Bjørvika - Bispevika - Lohavn ble vedtatt i bystyret 27.08.03.

Når Bjørvika er ferdig utbygget vil den nye bydelen romme 4 - 5.000 boliger og ca 20.000 arbeidsplasser. I tillegg vil kulturinstitusjonene og andre aktiviteter trekke besøkende til bydelen. Til sammen er det sannsynlig at rundt 30.000 mennesker vil ha en tilhørighet til Bjørvika - enten som arbeidsplass eller bolig.

OSU skal utvikle ca 350.000 kvm av de totalt 900.000 kvm som skal bygges ut i Bjørvika, og har derfor ansvaret for en tredel av Norges største utbyggingsprosjekt i nyere tid. Totalt vil OSU bygge boliger for ca 2.000 mennesker og kontorer for ca 10.000 arbeidsplasser i tillegg til mange forretninger, restauranter, cafeer og mye mer.

For ytterligere informasjon, besøk gjerne:

www.osu.no www.bjorvikautvikling.no www.operakvarteret.no

Kontaktperson

  • Tore Bjørke

    Tore Bjørke

    Prosjektdirektør

    +47 48 40 26 57