Sandstuveien 68
Sandstuveien 68
Sandstuveien 68
Sandstuveien 68
Sandstuveien 68
Sandstuveien 68
Sandstuveien 68
Sandstuveien 68
Sandstuveien 68

Linstow utviklet det nye hovedkontoret for Schneider Electric Norge AS, på vegne av Watrium Eiendom AS. Schneider Electric Norge AS flyttet inn i nye lokaler våren 2014.

Bygget, som er det første i rekken av nye kontor- og boligbygg på eiendommen, er tegnet av Lund Hagem Arkitekter AS. Bygget har et totalt areal på ca. 14.700 kvm, hvorav ca. 10.000 kvm er kontorareal og ca. 4.700 kvm er tekniske rom, garderober, parkering m.m. Byggestart var mars 2012, og bygget ble ferdigstilt våren 2014. Bygget er bygget som et passiv-hus bygg, og skal energi-klassifiseres som et klasse A-bygg, i tillegg sertifiseres bygget ihht BREAM NOR Excellent, og blir sett på som et av Norges mest energieffektive bygg.

Watrium Eiendom AS eies av Anders C. Wilhelmsen.