Aker Brygge
Aker Brygge
Aker Brygge
Aker Brygge

Fakta : Aker Brygge

Ferdigstillelse 1997/1998
Solgt 2006
Størrelse Ca. 60.000 kvm

Aker Brygge blir regnet som prestisjeområde nr. 1 i hovedstaden. Her bor og jobber tusenvis av mennesker til daglig. Området kan tilby alt innen spisesteder, shopping og et yrende folkeliv. Aker Brygge består totalt av ca 260.000 kvm nærings- og boligarealer.

Aker Brygge ligger på det tidligere verftsområdet til Akers Mekaniske Verksted AS, som ble nedlagt i 1982. Før verkstedet etablerte seg her i 1854, ble området kalt Holmen. Det var en gammel løkke hvor noen industribedrifter etablerte seg og en forstadsbebyggelse vokste fram tidlig på 1800-tallet. Utbyggingen av Aker Brygge ble gjennomført i fire trinn av eiendomsselskapet Aker Eiendom AS, fra 1986 og frem til 2002. En del gamle industribygninger ble revet, mens flere av de store verkstedhallene ble ombygget til forretnings- og kontorlokaler. Første byggetrinn sto ferdig i 1986 med Telje-Torp-Aasen som arkitekter. Linstow kjøpte deler av næringslokalene på Aker Brygge gjennom et oppkjøp av Eiendomsselskapet Aker Brygge I AS i 1996. Linstow utviklet videre deler av bygningsmassen på Aker Brygge, bl. a etablerte IMAX-kinoteater i 1997, som i 2004 ble omgjort til Latter Aker Brygge. Linstow AS stod også for andre, større oppgraderingsprosjekter av både kontor- og shoppingarealer på området. Linstow eide totalt ca 60.000 kvm av næringslokalene på Aker Brygge fordelt på i alt 7 ulike bygg - ca 20.000 kvm shopping og ca 27.000 kvm kontorarealer. I tillegg eide Linstow store deler av utearealet, og ca 6.000 kvm lager og ca 2.000 kvm parkering.

Aker Brygge porteføljen ble solgt til NPRO ASA i 2006, men Linstow fortsatte å forvalte hele porteføljen på vegne av NPRO frem til 2009.