Ibsenkvartalet
Ibsenkvartalet
Ibsenkvartalet
Ibsenkvartalet

Fakta : Ibsenkvartalet

Ferdigstillelse 1996
Solgt 2006
Størrelse 32.000 kvm

Linstows største investering i 1993 var kjøpet av tomten C.J. Hambros Plass 2 i Dittenkvartalet (senere omdøpt til Ibsenkvartalet).
Ibsenkvartalet ble utviklet og ferdigstilt av Linstow i november 1996. Det bestod av fire kontorbygg med et totalareal på 32.000 m2. Byggene ble plassert rundt et åpent torg knyttet sammen to og to.
Den opprinnelige prosjektinvesteringen var på ca. 440 millioner kroner. Ved utgangen av 1996 genererte investeringen ca. 45 millioner kroner i årlige leieinntekter.

Eiendommen ble solgt i 2006.