Hoffsveien 70
Hoffsveien 70
Hoffsveien 70
Hoffsveien 70
Hoffsveien 70

Fakta : Hoffsveien 70

Ferdigstillelse 2000
Solgt 2001
Størrelse 20.000 kvm

Tomten ble kjøpt av Linstow i 1996, og var regulert til næringsbygg på 20.000 kvm.

Prosjektet Smestaddammen Park består av tre kontorbygg med felles parkeringskjeller. Kontorlokalene utgjør til sammen 21.000 kvm og parkeringsareal på totalt 7.000 kvm. I tillegg til bebyggelsen ble området rehabilitert med parkanlegg og ny dam. Hoffsveien ble oppgradert med delvis ny trasé til eiendommen. Prosjektet ble påbegynt i november 1998 og sto ferdig i september 2000.

Salget av bygg A, som utgjorde 35 % av prosjektet, til Pericopus AS resulterte i en gevinst på 30 mill. Bygg B ble opprinnelig leid ut som hovedkontor for Astrazenecha AS. Bygg C ble leid ut til SE-Banken og Scandinavian Beverage Group AS.

Bygg B og C ble solgt til Nordea Liv i 2001, som i sin tur videresolgte porteføljen i 2014. Linstow forvaltet porteføljen frem til våren 2014.