ÜLEMISTE SHOPPING - Estland shoppingsenter
ÜLEMISTE SHOPPING - Estland shoppingsenter
ÜLEMISTE SHOPPING - Estland shoppingsenter
ÜLEMISTE SHOPPING - Estland shoppingsenter
ÜLEMISTE SHOPPING - Estland shoppingsenter
ÜLEMISTE SHOPPING - Estland shoppingsenter
ÜLEMISTE SHOPPING - Estland shoppingsenter
ÜLEMISTE SHOPPING - Estland shoppingsenter
ÜLEMISTE SHOPPING - Estland shoppingsenter
ÜLEMISTE SHOPPING - Estland shoppingsenter

Fakta : ÜLEMISTE SHOPPING - Estland shoppingsenter

Ferdigstillelse 2019
Størrelse 125.000
Link http://www.ulemiste.ee

Ülemiste er Tallinns største kjøpesenter. Senteret åpnet første gang våren 2004. Etter 10 år med svært vellykket drift ble senteret bygget om og utvidet fra 49.700 kvm til 98.500 kvm for å dekke etterspørsel etter et enda bredere utvalg forretninger, serveringssteder og et større antall parkeringsplasser. Høsten 2014 ble senteret reåpnet og kunne tilby en økning fra 160 til 210 ulike forretninger, kafeer og restauranter, og med plass til 1350 kjøretøy. Senteret ligger ved innsjøen Ülemiste, og er det største regionale kjøpesenteret i Estland. Med sitt moderne miljø, innbydende design og arkitektur er det blitt et naturlig møtested for den lokale befolkningen. Senteret ligger sentralt til mellom to motorveier og flyplassen i Tallinn. Dette gjør at senteret også besøkes av turister fra hele Østersjøen og tilreisende fra Estland. Med et stort antall besøkende er behovet for ytterligere markedstilpasninger, og det er igangsatt ytterligere utvidelser. Når senteret står ferdig høsten 2019 vil det totale arealet utvides fra 98.500 kvm til 125.000 kvm inkludert parkering.

For ytterligere informasjon, vennligst besøk: www.ulemiste.ee 

Kontaktperson

  • Frode Grønvold

    Frode Grønvold

    CEO - Linstow Center Management

    +371 29 26 96 11